TỔNG QUAN EPOINT ERP

Phần mềm Epoint Business là hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp. Với khả năng tích hợp nhiều phân hệ, giúp doanh nghiệp quản lý tất cả các hoạt động ở mọi bộ phận: Quản trị sản xuất, Kế toán, Khách hàng, Nhân sự, Kinh doanh,... 

 Công nghệ

+ Công cụ lập trình: .Net

+ Cơ sở dữ liệu : SQL Server

 

 Bảo mật dữ liệu

+ Phân quyền chi tiết đến từng chức năng, báo cáo, thao tác xử lý.

+ Phân quyền cho từng đơn vị, chi nhánh trên cùng một cơ sở dữ liệu.

+ Khóa dữ liệu sau khi hoàn tất các kỳ báo cáo.

+ Sao lưu dữ liệu tuyệt đối an toàn.

 

 Tùy chỉnh chức năng

+ Có thể  tự thêm báo cáo, chức năng.

+ Có thể tự khai báo thêm chứng từ.

+ Có thễ tự thiết kế các mẫu báo cáo.

+ Có thể tự khai báo ngôn ngữ hiển thị.

 

 Đối chiếu dữ liệu dễ dàng

+ Có thể mở nhiều tab chứng từ, báo cáo cùng lúc, giúp người dùng so sánh đối chiếu dữ liệu dễ dàng.

 Quản lý dữ liệu tập trung

+ Quản lý số liệu công ty nhiều chi nhánh trên cùng một Database.

+ Hợp nhất báo cáo công ty nhiều chi nhánh.

 Làm việc mọi lúc, mọi nơi

+ Truy cập phần mềm online thông qua internet.

 

 Kết xuất và kế thừa dữ liệu

+ Import dữ liệu từ phần mềm khác có dữ liệu tương thích.

+ Import dữ liệu từ file excel, file foxpro, file sql

+ Kết xuất dữ liệu sang file excel, word, pdf.

 Tự động nhắc việc

+ Hệ thống nhắc việc giúp quản lý công việc hiệu quả:

-          + Kiểm tra số chứng từ chưa duyệt.

-          + Công nợ đến hạn thu, hạn trả,…

 

 Sử dụng dễ dàng, nắm bắt nhanh chóng

+ Giao diện đơn giản, dễ thao tác.

+ Kết cấu trực quan, rõ ràng.

 

 

 Luân chuyển, kế thừa dữ liệu giữa các phân hệ

+ Kế thừa dữ liệu giữa các chứng từ.

+ Luân chuyển chứng từ giữa các phân hệ.

+ Truy xuất ngược về chứng từ khi xem báo cáo.

 

 Kết xuất dữ liệu tự động sang HTKK

+ Kết xuất tự động Tờ khai, Báo cáo thuế sang chương trình HTKK

 Quản lý 2 bộ số liệu trên cùng Database

+ Đáp ứng nhu cầu quản lý dữ liệu nội bộ và dữ liệu thuế.

+ Kế thừa chứng từ giữa 2 bộ số liệu.