Bảo trì hệ thống mạng

Để hệ thống của quý khách hàng được vận hành ổn định và sao lưu thường xuyên, đề phòng các sự cố xảy ra làm ảnh hưởng đến dữ liệu và quá trình làm việc. Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống mạng như sau:

+ Đối với máy chủ:

- Kiểm soát quyền truy cập vào máy chủ.

- Kiểm tra và cấu hình các dịch vụ bảo mật mạng (nếu có).

- Kiểm tra, cài đặt cấu hình và cập nhật các phiên bản mới nhất của phần mềm chống virus, phần mềm trojan,…cho toàn hệ thống máy tính.

- Lưu trữ và sao lưu dữ liệu các phần mềm doanh nghiệp như: phần mềm kế toán, phần mềm logistics, phần mềm quản lý hồ sơ, phần mềm nhân sự, file văn bản,…ra các thiết bị lưu trữ khác nhau để đảm bảo sự an toàn.

- Kiểm tra tối ưu các phần mềm ứng dụng, phần mềm văn phòng và các phần mềm bảo vệ trên hệ thống máy tính.

- Đảm bảo việc vận hành cho các hệ thống Email, File, Tài liệu, Internet, In ấn được ổn định để phục vụ công việc xuyên suốt.

- Backup thông tin, cấu hình của máy chủ lưu trữ ra thiết bị khác, đảm bảo máy chủ luôn vận hành đúng thông số.

+ Đối với máy trạm:

(Bao gồm cả máy tính để bàn và laptop)

- Cài đặt các phần mềm ứng dụng.

- Kết nối máy trạm với máy chủ để chạy phần mềm hoặc chia sẻ tập tin, thư mục từ máy chủ.

- Backup dữ liệu ra các thiết bị lưu trữ nhằm đảm bảo an toàn về dữ liệu.

- Kiểm tra, tối ưu việc dọn dẹp hệ thống và tối ưu phần mềm ứng dụng, phần mềm văn phòng, và các phần mềm bảo vệ trên hệ thống máy tính.

- Đảm bảo việc vận hành cho các hệ thống Email, File, Tài liệu, Internet, In ấn được thường xuyên, ổn định.

+ Đối với hệ thống mạng:

- Cấu hình mạng để các máy tính trong hệ thống truy cập mạng nội bộ và mạng internet.

- Rà soát lại toàn bộ hệ thống dây cáp mạng, đảm bảo hệ thống dây cáp được thiết kế và đặt trong môi trường đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Vẽ sơ đồ bố trí máy chủ, máy trạm, các thiết bị ngoại vi và dây cáp mạng .

- Kiểm tra và thực hiện việc đo test tất cả các dây cáp và đầu bấm để đảm bảo độ truyền dẫn tín hiệu đạt yêu cầu.

+ Về Máy in:

- Cài đặt hệ thống máy in cho toàn công ty.

- Kiểm tra kết nối mạng máy in và liên hệ với nhà cung cấp nếu máy in có hỏng hóc các thiết bị phần cứng.