Tổng quan về Epoint Accounting
Phần mềm Epoint Accounting dành cho cho công tác kế toán ở mọi loại hình doanh nghiệp. Nhiều Quý khách hàng khá lo lắng khi đầu tư chi phí cho phần mềm quản lý nhưng không biết có mang lại hiệu quả thật sự hay không. Epoint Accounting sẽ giúp Quý doanh nghiệp giải tỏa mối lo lắng này, bởi phần mềm không những bao gồm các phân hệ chuẩn về kế toán mà Epoint còn giúp khách hàng chỉnh sửa mọi yêu cầu theo đặc thù hoạt động.
PHÂN HỆ QUẢN LÝ TIỀN
Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền tạm ứng
PHÂN HỆ MUA HÀNG
Quản lý mua hàng hóa, vật tư, thiết bị...
PHÂN HỆ BÁN HÀNG
Quản lý bán hàng hóa, lập hóa đơn, nhận hàng trả lại
PHÂN HỆ KHO
Quản lý nhập kho, xuất kho, điều chuyển kho
PHÂN HỆ TÀI SẢN - CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Quản lý nguyên giá, hao mòn, giá trị còn lại của tài sản - CCDC
PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Lập Phiếu kế toán khác, thực hiện bút toán kết chuyển tự động, đành giá CLTG,..
PHÂN HỆ CHI PHÍ GIÁ THÀNH
Chi phí giá thành sản xuất